St. Lambertus  Nederweert

Welkom

Fijn dat U een kijkje komt nemen op onze website. Via deze website willen we meer en directer contact kunnen maken met onze leden. Het is belangrijk dat u op de hoogte blijft van het doen en laten van onze vereniging. Doordat de KBO en de PCOB samen gegaan zijn, hebben zij opgeteld zo’n 300.000 leden en zijn wij absoluut de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Het is de kracht van het getal en de macht van de eenheid die ervoor zorgen dat we veel sterker staan in de belangenbehartiging voor de senioren. Wij maken deel uit van KBO Limburg, die weer onderverdeeld is in 6 regio’s met samen 135 afdelingen. De KBO St. Lambertus behoort bij de Regio Midden-Limburg. Tien keer per jaar ontvangt u het magazine van de KBO-PCOB. Hierin vindt u een los blad met de activiteiten van onze vereniging, die in de maand waarin u het blad ontvangt, plaats zullen vinden. Deze informatie en de jaarkalender van 2020 vindt u ook op deze website onder het hoofdstuk “activiteiten”. Wij zijn een actieve organisatie die zich inzet voor de senioren in ons dorp. Wij bieden een afwisselend programma aan, dat meestal in de Pinnenhof wordt gepresenteerd. Ontspanning neemt daarbij een belangrijke plaats in. Van een aantal activiteiten kunt u de foto’s bekijken. Klik dan op “Foto’s ” in de menubalk. Als u nog vragen heeft of wellicht lid wilt worden van onze vereniging, dan kunt altijd contact opnemen met een van onze bestuursleden. De namen vindt u onder het hoofdstuk: “Bestuur”. Met vriendelijke groet, Jan Wijen, voorzitter.
Privacyprotocol KBO-PCOB Copyright © KBO St. Lambertus Nederweert
Extra nieuwsbrief KBO/PCOB over het coronavirus. Klik hier…..

Welkom

Fijn dat U een kijkje komt nemen op onze website. Via deze website willen we meer en directer contact kunnen maken met onze leden. Het is belangrijk dat u op de hoogte blijft van het doen en laten van onze vereniging. Doordat de KBO en de PCOB samen gegaan zijn, hebben zij opgeteld zo’n 300.000 leden en zijn wij absoluut de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Het is de kracht van het getal en de macht van de eenheid die ervoor zorgen dat we veel sterker staan in de belangenbehartiging voor de senioren. Wij maken deel uit van KBO Limburg, die weer onderverdeeld is in 6 regio’s met samen 135 afdelingen. De KBO St. Lambertus behoort bij de Regio Midden- Limburg. Tien keer per jaar ontvangt u het magazine van de KBO- PCOB. Hierin vindt u een los blad met de activiteiten van onze vereniging, die in de maand waarin u het blad ontvangt, plaats zullen vinden. Deze informatie en de jaarkalender van 2020 vindt u ook op deze website onder het hoofdstuk “activiteiten”. Wij zijn een actieve organisatie die zich inzet voor de senioren in ons dorp. Wij bieden een afwisselend programma aan, dat meestal in de Pinnenhof wordt gepresenteerd. Ontspanning neemt daarbij een belangrijke plaats in. Van een aantal activiteiten kunt u de foto’s bekijken. Klik dan op “Foto’s ” in de menubalk. Als u nog vragen heeft of wellicht lid wilt worden van onze vereniging, dan kunt altijd contact opnemen met een van onze bestuursleden. De namen vindt u onder het hoofdstuk: “Bestuur”. Met vriendelijke groet, Jan Wijen, voorzitter.
Privacyprotocol KBO-PCOB Copyright © KBO St. Lambertus Nederweert
St. Lambertus  Nederweert
Extra nieuwsbrief KBO/PCOB over het coronavirus. Klik hier…..
KBO St. Lambertus Nederweert
KBO St. Lambertus Nederweert